LYHYT SEURAESITTELY

Kymen Navigaattorit ry on huhtikuussa 1970 perustettu kotipaikaltaan kotkalainen veneilyseura. Vuonna 2020 vietettiin seuran 50-v. juhlavuotta.

Seura perustettiin aikoinaan edistämään merenkulun harrastuksen ja oppien leviämistä sekä merimiestaitojen kehittämiseksi, mutta vuosien saatossa toiminta on kehittynyt kattamaan laajasti myös muita veneilyyn, merenkulkuun ja vapaa-ajanviettoon liittyviä seuratoimintoja. Toimintamme on aktiivista. Koulutusta, retkiä, talkoita ja tapahtumia on ympäri vuoden.

Seuran kesäpaikkana ja tukikohtana on 1990-luvun alkupuolelta lähtien toiminut Karhulan edustalla sijaitseva Pitkäsaari. Tervetuloa vesille ja tutustumaan Pitkäsaareen.

Olemme tunnistaneet yhteisiksi arvoiksemme seuraavat:
Vahvistamme hyvää veneilykulttuuria, kunnioitamme toisiamme ja huomioimme ympäristön.

Hyvän veneilykulttuurin vahvistamisella haluamme korostaa, että Kymen Navigaattorit on merihenkinen, uudistuva ja ennakkoluuloton yhteisö, jossa arvostetaan hyviä veneilytapoja. Edistämme toiminnallamme veneilytaitojen ja -turvallisuuden kehittämistä, joissa haluamme olla esimerkkinä muille. Autamme toisiamme aina kun voimme.

Toistemme kunnioittamisella tunnistamme yhteisöllisyyden ja samanhenkisyyden voimavaroiksemme. Toiminnassamme korostuvat toistemme arvostaminen, suvaitsevaisuus ja inhimillisyys. Olemme talkoohenkisiä. Arvostamme yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, mutta ymmärrämme myös ihmisten yksilöllisyyttä ja tarpeen omaan rauhaan.

Ympäristön huomioimisella viestitämme kanssaveneilijöillemme ekologisuuden ja luontoarvojen tärkeyttä. Säästämme luontoa huolehtimalla vesistöjen ja rantojen puhtaudesta, ylläpitämällä veneittemme siisteyttä sekä keräämällä ja kierrättämällä veneilystämme syntyvät jätteet. Seuraamme aktiivisesti luontoa säästävien teknologioiden kehittymistä ja hyödynnämme niitä mahdollisuuksiemme mukaan.


Otamme mielellämme joukkoomme uusia jäseniä.
Jos olet halukas liittymään seuraan, ohjeet löydät Jäseneksi-valikon takaa.

Kevään 2021 jäsenkirje löytyy TÄÄLTÄ.
Kesäkuun 2021 jäsenkirje löytyy TÄÄLTÄ.
Elokuun 2021 jäsenkirje löytyy TÄÄLTÄ.


Vuosijulkaisu 2021 löytyy TÄÄLTÄ.

Seuramaksut ja jäsentunnusten hinnat löytyvät TÄÄLTÄ.